OSAdníci - nielen o trampingu

Petícia Tichá
Publikované: Utorok, 14.07. 2009 - 07:12:13
Vec: Z došlej pošty


Tichá dolinaVážení signatári on-line petície za trvalú ochranu Tichej a Kôprovej doliny, tatranské doliny opäť potrebujú Vašu podporu.

Prečítajte si prosím nasledovný text a ak uznáte za vhodné, upravte ho ako nový e-mail, podpíšte a zašlite na adresu ministra životného prostredia minister@enviro.gov.sk
Ďakujeme za Vašu súčasnú aj minulú pomoc, vďaka ktorej v týchto dvoch tatranských dolinách môže prebiehať prirodzená obnova lesa s rýchlosťou a krásou, ktorú nedokáže človek ani napodobniť.

Členovia petičného výboru
Ing. Erik Baláž, Ing. arch. Elena Pätoprstá, Robert Rajchl

Adresát: minister@enviro.gov.sk
Predmet mailu: Žiadosť - Tichá a Kôprová dolina

Vážený pán minister životného prostredia, podporujem pôvodné rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Prešove o zamietnutí zásahov do Tichej a Kôprovej doliny a súčasne Vás žiadam, aby Váš rezort zamietol aj aktuálnu žiadosť o ťažbu.

V týchto dňoch totiž riešia Vaši podriadení na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove žiadosť o urýchlené povolenie výnimiek na ťažbu dreva v prírodnej rezervácii Tichá a Kôprová dolina.
Žiadosť opakovane podali Štátne lesy TANAPu.

Na odôvodnenie mojej žiadosti o zachovanie bezzásahovosti v Tichej a Kôprovej doline by sa dalo uviesť množstvo odborných argumentov – napríklad článok ekológa Ing. Jána Topercera, CSc:
http://topercer.blog.sme.sk/c/198501/Ticha-a-Koprova-znova-a-znova.html

Predpokladám však, že Váš rezort nemá núdzu o odborné argumenty pre zachovanie bezzásahového režimu v tejto najrozsiahlejšej vysokotatranskej prírodnej rezervácii, už vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutie nepovoliť zásahy.

Obraciam sa na Vás teda len s jednoduchým postojom občana Slovenskej republiky:
RUKY PREČ OD TICHEJ A KÔPROVEJ DOLINY.

S pozdravom,

Tento článok si môžete prečítať na webe OSAdníci - nielen o trampingu
http://osadnici.com

Tento článok nájdete na adrese:
http://osadnici.com/modules.php?name=News&file=article&sid=214